Tra cứu luận văn

STT Mã học viên Họ và tên Đề tài GVHD
1 16CH201002 Nguyễn Trọng Đăng NGHIÊN CỨU MÔ HÌNH TRUYỂN HÌNH LAI GHÉP HBBTV VÀ XÂY DỰNG ỨNG DỤNG MINH HỌA TS. Nguyễn Trần Minh Thư
2 16CH201003 Trần Phú Dư KHAI THÁC TẬP PHỔ BIẾN ĐÓNG SỬ DỤNG PHƯƠNG PHÁP DSBV PGS.TS. Lê Hoài Bắc
3 16CH201004 Nguyễn Xuân Dương HỆ THỐNG TRÍCH XUẤT TỰ ĐỘNG THÔNG TIN TỪ ẢNH CĂN CƯỚC CÔNG DÂN PGS.TS. Phạm Thế Bảo
4 16CH201006 Nguyễn Sơn Hóa ỨNG DỤNG LB-CNN CHO BÀI TOÁN NHẬN DẠNG CẢM XÚC MẶT NGƯỜI PGS.TS. Phạm Thế Bảo
5 16CH201010 Lê Thanh Phong SỬ DỤNG CÂY QUYẾT ĐỊNH PHÂN LỚP DỮ LIỆU MẤT CÂN ĐỐI PGS.TS. Lê Hoài Bắc
6 16CH201011 Nguyễn Văn Phúc ỨNG DỤNG HỌC SÂU TRONG PHÂN LOẠI TRÁI CÂY TS. Vũ Thanh Hiền
7 16CH201014 Lê Thái Tú Tiền HỆ THỐNG ĐIỂM DANH HỌC SINH THEO VẾT CHUYỂN ĐỘNG KẾT HỢP NHẬN DẠNG ĐẦU HỌC SINH TRONG VIDEO PGS.TS. Phạm Thế Bảo
8 16CH201015 Nguyễn Quý Tín PHƯƠNG PHÁP KHAI THÁC THEO CHIỀU NGANG ĐỂ TRÍCH XUẤT CÁC TẬP PHỔ BIẾN. TS. Cao Tùng Anh