TUYỂN SINH CHƯƠNG TRÌNH THẠC SĨ CÔNG NGHỆ THÔNG TIN NĂM 2019

Căn cứ kế hoạch số 28/KH-ĐNT ngày 11/07/2019, Trường ĐH Ngoại ngữ - Tin học TP. HCM (HUFLIT) thông báo tuyển sinh đào tạo trình độ thạc sĩ ngành Công nghệ thông tin,...

TUYỂN SINH CHƯƠNG TRÌNH THẠC SĨ QUẢN TRỊ KINH DOANH NĂM 2019

Căn cứ kế hoạch số 28/KH-ĐNT ngày 11/07/2019, Trường ĐH Ngoại ngữ - Tin học TP. HCM (HUFLIT) thông báo tuyển sinh đào tạo trình độ thạc sĩ ngành Quản trị kinh doanh,...