Giới thiệu

Post image

Cổng thông tin Đào tạo Sau Đại học

Đây là website giới thiệu chức năng, nhiệm vụ và hoạt động khoa học công nghệ tại Trường Đại học Ngoại ngữ Tin học TP.HCM; là phương tiện giao tiếp, trao đổi quản lý giữa giảng viên, học viên và đơn vị quản lý đào tạo sau đại học của Trường

Xem thêm

Tuyển sinh

0

Tổng học viên

0

Thạc sĩ Công nghệ thông tin

0

Thạc sĩ Quản trị kinh doanh

0

Số lượt truy cập